basisschool Hertog Karel
Omdat elk kind het waard is!

Prijzen

Schoolmaaltijden:

Hier worden lekkere en gezonde maaltijden geserveerd door Sodexo. Het

menu wordt telkens vooraf meegedeeld.

Kostprijs: 2,95 euro voor de kleuters en 3,35 euro voor de lagere school.

Tarieven opvang:

Het standaardtarief voor opvang bedraagt 0,45€ per kwartier. Er is een

gezinskorting en een sociaal tarief. Voor meer informatie hierover

verwijzen we naar het huishoudelijk reglement.

Vragen? Voor meer informatie kunt u, na afspraak, steeds terecht bij vzw Kinderopvang Leuven op het stadskantoor van Leuven, Prof. R. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. Onze medewerkers zijn per e-mail te bereiken via kinderopvang@leuven.be of telefonisch op onderstaande nummers: Evy Robberechts: 016 27 26 39 Anne Holemans: 016 27 26 07 Sanne Catteeuw: 016 27 26 44
De bijdragen voor het leerlingenvervoer zijn volledig afgestemd op de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn". (zie schoolreglement - bijdrage leerlingenvervoer) De kostprijs van het leerlingenvervoer is afhankelijk van de tarieven van de Lijn (Buzzy Pass). Deze tarieven kunnen wijzigen tijdens een schooljaar. Gedetailleerde informatie kan je vinden op de website van De Lijn http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/

's Morgens kan je vanaf 7 uur in de opvang terecht. Vanaf 8u20 is er toezicht op de speelplaats en kunnen de

kleuters terecht in de opvangruimte.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen eerst onder begeleiding van een juf of meester de

opgegeven huistaken afwerken. Hier geldt hetzelfde tarief als bij de opvang. Elke avond is er opvang tot 18 uur.

Meer info ivm naschoolse opvang vindt u via deze link: https://www.leuven.be/kinderkuren

Zwemmen:

Het zesde leerjaar hoeft niet te betalen voor het

zwemmen, zij gaan gratis!

Leerlingenvervoer: